Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

Wsparcie psychologiczne pracowników

Naszym klientom oferujemy wsparcie psychologiczne pracowników w sytuacjach zawodowych i pomoc w problemach na styku życia zawodowego i osobistego

Znaczną część trudnych sytuacji - zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym - osoba dorosła potrafi samodzielnie rozwiązać. Jednak zdarzają się takie, które są trudne nawet dla osoby, która do tej pory samodzielnie radziła sobie ze wszystkim.

W tej sytuacji skorzystanie z profesjonalnego wsparcia psychologicznego może:

  • Umożliwić rozeznanie sytuacji i poszukanie możliwości rozwiązań trudnej sytuacji życiowej bądź zawodowej

  • Przyspieszyć rozwiązanie problemu - np. problem mobbingu może być rozwiązany w ciągu tygodni a nie miesięcy

  • Uniknąć odroczonych skutków nierozwiązanego problemu - np. uzależnienia, wypalenia zawodowego

Przykładowe projekty:

Employee Assistance

Podobnie osoby, które doświadczyły jakiejś formy przemocy, zagrożenia zdrowia (własnego lub osób bliskich), bezpieczeństwa - znajdujące się w sytuacji kryzysowej doświadczają obciążenia, które rzutuje na wiele aspektów ich funkcjonowania.

Program wsparcia psychologicznego pracowników (Employee Assistance) pozwala na znalezienie przez nich szybkiej pomocy.

Program wsparcia jest w całości opłacany przez pracodawcę, co usuwa barierę finansową, przeszkadzającą często pracownikom w poszukiwaniu profesjonalnej pomocy oraz przyspiesza termin rozpoczęcia pracy nad problemem. Jest to ważne zarówno wtedy, gdy pomoc polega na interwencji kryzysowej, jak i wtedy gdy pracownik zmaga się z problemem od dawna – np. z obniżeniem nastroju, czy uzależnieniem swoim lub członka rodziny.

Program Wsparcia Pracowników jest administrowany w całości przez podmiot zewnętrzny. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ pracownicy muszą czuć się swobodnie w rozmowach z ekspertem w sprawach dotyczących ich osobistych problemów, bez obawy o utratę pracy lub statusu w pracy.

Można wyobrazić sobie świat idealny, w którym pracownicy ściśle oddzielają swoje życie prywatne od zawodowego. W rzeczywistości jednak, jeśli pracownik w życiu prywatnym doświadcza poważnych trudności, to w pracy myśli o tym, przeżywa lęk, zamartwia się. Takie obciążenia może też być generowane przez środowisko i relacje w pracy, nawet jeśli pracodawca robi wszystko co możliwe aby zapewnić optymalne warunki pracy. Dla firmy oznacza to zwiększenie ryzyka popełniania błędów, opóźnienia w wykonywaniu zadań, mniejszą elastyczność i kreatywność – słowem  - zmniejszenie efektywności pracy.

Np. z naszego doświadczenia wynika, że osoba której dziecko doświadcza mobbingu w szkole, nawet jeśli jest wykształcona i zajmuje wysokie stanowisko, często jest bezradna w tej sytuacji i pomimo podejmowanych prób nie potrafi efektywnie pomóc swojemu dziecku.

Rzutuje to nie tylko na relacje wewnątrz rodziny, ale także powoduje obciążenie stresem, poczucie bezradności, co ma wpływ na efektywność w innych dziedzinach życia - także w pracy.