Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

Doradztwo HR

Pojęcie „zasoby ludzkie” traktujemy dosłownie.

Zakładamy, że są to aktywa firmy – ważne dla utrzymania obecnej pozycji na rynku i jednocześnie tym istotniejsze, im bardziej innowacyjne i nowatorskie są obszary działania przedsiębiorstwa. Szczególnie wtedy zespół wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych i zmotywowanych pracowników jest bezcenny.

Przyciągnięcie, rozwinięcie i utrzymanie zespołu ludzi o takich cechach jest zawsze  zadaniem własnym firmy – nikt nie może jej w tym wyręczyć. Ale ponieważ towarzyszymy firmom w rozwoju od ponad 20 lat i współtworzyliśmy z nimi wiele z rozwiązań w tym zakresie, dlatego możemy zaproponować sprawdzone rozwiązania. Lub stworzyć nowe.

Przykładowe projekty:

Firmy działając w warunkach dużej konkurencji mają coraz mniej czasu, aby móc długo czekać na to, aż nowy pracownik zacznie działać równie skutecznie jak ten mający doświadczenie.

Wprowadziliśmy zatem nową metodę, pozwalającą na skuteczny i relatywnie szybki transfer wiedzy ukrytej wewnątrz firmy.

Celem było ułatwienie wdrażania nowych pracowników, a także doprowadzenie do większej świadomości pracowników już zatrudnionych. W efekcie miało to pomóc w lepszym zrozumieniu  procesów, które determinują sprawną współpracę i wysokie osiągi wewnątrz firmy.

Okazało się, że jedną z najlepszych metod pozwalających na szybkie przyswajanie wiedzy ukrytej było prowadzenie serii spotkań - początkowo moderowanych przez nas, a następnie prowadzonych przez samych zainteresowanych. Dla tych spotkań stworzyliśmy unikalną metodę ich prowadzenia. Wdrożenie tej metody dało wymierny efekt w postaci znacznego skrócenia czasu, który był potrzebny, aby  nowi pracownicy uzyskali poziom skuteczności podobny do tego, jaki mają doświadczeni pracownicy.

Transfer wiedzy ukrytej

Każda osoba rozpoczynająca pracę w firmie, w której realizować będzie odpowiedzialne zadania, staje przed wieloma trudnościami wynikającymi z konieczności przystosowania się do istniejących już struktur i zależności występujących w danej organizacji.

Jest to trudne, bo często nawet pracownicy, którzy zatrudnieni są już od dłuższego czasu, nie są w pełni świadomi wszystkich tych zależności i zestawu specyficznych umiejętności, jakimi dysponują - oni sami i inni pracownicy, z którymi współpracują. Działają więc skutecznie, ale często nie są świadomi jak to robią i zapytani wprost potrafią przekazać tylko warstwę techniczną, instrumentalną tego co robią, a te specyficzne umiejętności – pomimo dobrych chęci – nie zostaną ujawnione i przekazane w sposób możliwy do przyswojenia przez nowego pracownika.

Dlatego taka nowo zatrudniona osoba musi przebyć długą i krętą drogę, aby przyswoić sobie te specyficzne umiejętności.