Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

World Class Manufacturing

Oferujemy pomoc we wdrażaniu programu World Class Manufacturing:

  • Dla filarów People Development – mamy doświadczenie we wdrażaniu działań na wszystkich krokach i do poziomu Gold.
  • Dla filaru menedżerskiego – w wiodących firmach, znajdujących się już na poziomie Gold filar PD został  wchłonięty przez filary menedżerskie. Jest to logiczna konsekwencja tego, że projekty WCM dotyczące zasobów ludzkich, realizowanie na 6 i 7 kroku wymagają strategicznych decyzji DG oraz stałego udziału i zaangażowania menedżerów I poziomu – bez tego nie uda się już żadna zmiana tej rangi .
  • Dla wszystkich filarów - w tym zakresie, jaki jest związany z czynnikiem ludzkim

Przykładowe projekty:

Dlatego dbamy aby szkolenia takie charakteryzowały się następującymi cechami:

  • Dostarczają ściśle określonych umiejętności, często „niszowych” i nie rozwijanych na żadnych dostępnych szkoleniach otwartych.

  • Kończą się certyfikacją takiego poziomu umiejętności, jaki jest wymagany w projekcie. Wszystko po to, aby klient miał pewność, że uczestnicy po zakończeniu edukacji realnie umieją wykonać to, co jest od nich wymagane.

  • Szkolenia trwają tylko tak długo jak potrzeba.

  • Pora szkolenia jest dobrana do specyficznych potrzeb klienta tak, aby w maksymalnym stopniu zapewnić niezakłócony przebieg procesów biznesowych w firmie (np. w określonym momencie  zmiany, na wszystkich zmianach – także nocnej).

  • Proces edukacyjny często jest podzielony na krótsze moduły – np. po to by uczestnicy krok po kroku - mogli wypróbować w pracy przekazane umiejętności lub po to aby nie zaburzać procesów biznesowych, które mogłyby ucierpieć, gdyby uczestnicy brali udział w całodziennych zajęciach.

Szkolenia WCM

Z naszego doświadczenia wynika, że szkolenia w ramach projektów WCM mają swój specyficzny kontekst.

Ich uczestnikami są ci pracownicy, którzy oprócz pilnowania zdefiniowanych procesów biznesowych mają za zadanie ulepszać te procesy. To dodatkowa praca, zawierająca wiele niewiadomych, wymagająca ogromnej elastyczności i wiele czasu.

Oznacza to, że osoby zajmujące się projektami WCM są po prostu zapracowane. Dlatego projektowanie działań szkoleniowych, związanych z projektami WCM wymaga jeszcze większego niż zazwyczaj szacunku dla czasu i napiętych harmonogramów uczestników.

Priorytetem ma być maksymalna efektywność, wygoda uczestników i optymalne dopasowanie procesu szkoleniowego do toczących się procesów biznesowych, za jakie są odpowiedzialni uczestnicy.