Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

Szkolenia

Na szkoleniach zajmujemy się ważnymi kompetencjami. Uczestnicy wychodzą z zajęć z rzetelną wiedzą i umiejętnościami. Jednakże zakładając, że nauka ważnych rzeczy może być przyjemna, staramy się prowadzić zajęcia tak, by były zajmujące od pierwszej do ostatniej minuty.   

Prowadzimy zarówno krótkoterminowe projekty szkoleniowe, jak i szerokie projekty rozwoju kompetencji całych działów w firmie, obliczone na wiele spotkań i długi czas. Taka długoterminowa współpraca nakłada na nas największą odpowiedzialność, ale jednocześnie daje największą satysfakcję, gdy zauważamy wymierne wyniki 

Na zajęciach najczęściej pracujemy z grupami. Ale grupy składają się z pojedynczych ludzi. Każdy z nich chce być zauważony, każdy chce z zajęć wynieść coś ważnego dla siebie. Dlatego pracujemy z grupami tak, by każdy uczestnik szkolenia czuł, że jest ono adresowane osobiście do niego.

Przykładowe szkolenia:

Sprzedaż:

 • Negocjacje

 • Zdobywanie nowych klientów

 • Zarządzanie rynkiem

 • Prezentacje handlowe

 • Telesprzedaż

 • Utrzymanie dobrych relacji z klientem w trudnych sytuacjach

 

Obsługa klienta:

 • Obsługa klienta dla pracowników "pierwszej linii" - w kontakcie bezpośrednim

 • Telefoniczna obsługa klienta

 • Profesjonalna obsługa reklamacji

 • Obsługa klienta w sekretariacie

 

Umiejętności kierownicze:

 • Planowanie strategiczne

 • Przywództwo w zarządzaniu

 • Zarządzanie konfliktem

 • Poszukiwanie, wybór i zatrudnianie pracowników

 • Kierowanie rozwojem podwładnych 

 • Przeprowadzanie oceny okresowej podwładnych 

 • Zarządzanie zmianą

 • Zarządzanie projektami

 • Negocjowanie wewnątrz firmy

 

Praca w zespole:

 • Budowanie zespołu zadaniowego - szkolenie dla powstających zespołów

 • Techniki prowadzenia zebrań zespołów zadaniowych

 • Trening kreatywności zespołowej

 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole

 • Praca zespołowa dla członków zespołu menedżerskiego

 

Wewnętrzne systemy rozwoju kompetencji:

 • Trening dla trenerów wewnętrznych

 • Profesjonalny coaching

 • Projektowanie systemów transferu kompetencji 

 • Planowanie kariery zawodowej

 

Umiejętności osobiste:

 • Komunikacja interpersonalna

 • Asertywność

 • Zarządzanie czasem

 • Trening antystresowy

 • Prowadzenie konstruktywnego sporu

 • Skuteczne prezentacje

 • Podejmowanie optymalnych decyzji

 • Trening kreatywności

 • Zapobieganie mobbingowi i interwencja w mobbingu