Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

Cel i realia

Zawsze najważniejsze dla nas jest to, co dokładnie chce osiągnąć klient. Oprócz precyzyjnych parametrów celu ważna jest znajomość realiów, w jakich będzie on realizowany - wtedy uzyskujemy największą szansę na powodzenie przedsięwzięcia. Dlatego zawsze proponujemy precyzyjną analizę wykonalności projektu przy użyciu zasobów dostępnych w organizacji, a także analizę wszystkich jego interesariuszy.

Narzędzia

Dobieramy narzędzia tak, aby relatywnie małym nakładem osiągnąć założone cele. W zależności od preferencji i możliwości klienta ustalamy proporcje nakładu pracy, jaką klient chce sam włożyć w projekt i jaką chce powierzyć nam.

Wynik

Rezultatem wspólnej pracy zawsze ma być zmiana w procesach biznesowych organizacji. Zmiana ma przynosić wymierne korzyści klientowi i przede wszystkim ma być możliwa do utrzymania już bez naszego udziału – klient staje się pełnoprawnym i kompetentnym właścicielem zmienionego procesu.

To tworzy przestrzeń do rozmowy o naszym udziale w kolejnych zmianach – w innych procesach biznesowych…